O KAMPANJI

Kako su pokrenuti poreski postupci za naplatu poreza i doprinosa na prihode fizičkih lica iz inostranstva, dosta frilensera i udruženja je izrazilo svoje nezadovoljstvo. Udruženje Srbija sa partnerima vodi kampanju “Popravi sistem – znanjem do promena”.

Kampanja je samostalna u odnosu na druge aktere, ali se trudimo da postoji kontinuirana komunikacija sa svima. Pripreme su su počele u oktobru ove godine, ali nismo hteli da je lansiramo pre nego što smo okupili stručan tim koji je sproveo istraživanje i pažljivo formulisao konkretne zahteve.

LISTA ZAHTEVA:

Omogućiti mirovanje postojećih dugovanja, otpis kamata i dela glavnog duga po osnovu neplaćenog poreza i doprinosa, po službenoj dužnosti.

Po ugledu na rešenja iz novembra 2008. i decembra 2012. godine, kada je otpisana kamata i deo doprinosa, a dug aktivnih pravnih lica iznosio je 517,5 mlrd. dinara, od čega je 339,1 mlrd. dinara kamata. Ukupan dug aktivnih preduzetnika iznosio je 56 mlrd. dinara, od čega je 26,5 mlrd. dinara kamata.

1. ZAHTEV

Uspostaviti sistem zbirnog prijavljivanja prihoda, na mesečnom, kvartalnom ili godišnjem nivou. Ovo učiniti kako za prethodne neprijavljene prihode tako i kao sistem koji će se primenjivati u budućnosti.

Ovakvom merom će se omogućiti ušeda vremena prilikom prijave velikog broja manjih pojedinačnih neprijavljenih prihoda.

2. ZAHTEV

Podići prag do kojeg se od dužnika ne traži obezbeđenje naplate za dugovani iznos.

Podići prag dugovanog iznosa do kojeg se od dužnika neće tražiti davanje sredstava obezbeđenja naplate, po osnovu svih javnih prihoda koje naplaćuje poreska uprava.

3. ZAHTEV

Ustanoviti granični mesečni iznos do kojeg se ne obračunavaju porez i doprinosi (besteretni iznos).

Na ovaj način štite se pojedinci čiji mesečni iznos dohotka, opterećen porezom i doprinosima, nije dovoljan da se namire egzistencijalne potrebe.

4. ZAHTEV

Stranica je u izradi, pratite naš rad. Uskoro više informacija i podrške.

Udruženje civilnog društva Srbija u pokretu je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je glavni cilj stvaranje jakog i odgovornog civilnog društva putem motivisanja pojedinaca da aktivno učestvuju u kreiranju promena koje ce njihov život učiniti kvalitetnijim.

Partneri u kampanji:

Kontaktiraj nas

Piši nam

Povežimo se

Zaprati nas na društvenim mrežama i preko Viber i Facebook  grupe.