Omogućiti mirovanje postojećih dugovanja, otpis kamata i dela glavnog duga po osnovu neplaćenog poreza i doprinosa, po službenoj dužnosti.

Zahtev da se otpiše kamata i deo duga po osnovu doprinosa i da se omogući mirovanje postojećih dugovanja ugleda se na rešenja iz novembra 2008. i decembra 2012. godine. Tada je obveznicima otpisan deo neplaćenih dugovanja, kao i pripadajuća kamata. Ukupan dug aktivnih preduzetnika iznosio je 56 miljiardi dinara, od čega je 26,5 milijardi dinara činila kamata, dok je kod pravnih lica dug iznosio 517,5 milijardi dinara, a kamata 339,1 milijarada dinara.

  • Zakonom iz 2012. godine omogućeni su otpis duga i mirovanje duga poreskim obveznicima.

Obveznicima je određen rok do kojeg će dugovanja mirovati. Za vreme mirovanja glavnog poreskog duga do njegove otplate u celosti, ne teče kamata.
Obvezniku koji izmiruje obaveze u zakonski predviđenim rokovima, otpisuje se dug po osnovu neplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje.

Takođe, otpisuje se celokupna kamata.

  • Zakonom iz 2012. godine je takođe omogućen otpis dela dugovanja, kao i njegovo mirovanje, koji su mogli da ostvare čak i obveznici protiv kojih je pokrenut postupak prinudne naplate.

Usvajanjem ovog zakona pored toga što je omogućen otpis dela neplaćenih zaduženja, uz uslov poštovanja propisanih zakonskih rokova za otplatu ostatka duga, ujedno je i omogućeno pravo na plaćanje glavnog poreskog duga na 24 mesečne rate, bez sredstava obezbeđenja uz uslov redovnog izmirenja obaveza.

Ovakva rešenja uz mogućnost modifikacije, vrlo su pogodna za sadašnju situaciju frilensera, jer se na ovaj način može obezbediti naplata dela dugovanja, bez prevelikog opterećanja dužnika.