Podići prag do kojeg se od dužnika ne traži obezbeđenje naplate za dugovani iznos.

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (član 74) propisuje da ukoliko fizičko lice duguje više od 200.000 dinara mora da obezbedi sredstva koja će osigurati naplatu duga.

Neki od primera garancije naplate su hipoteka na nepokretnost i jemstvo drugih lica.

Naš zahtev odnosi se na podizanje praga (200.000 dinara) do kojeg se od dužnika neće tražiti davanje sredstava kako bi obezbedio naplatu svog dug. To znači da pojedinac do određenog iznosa neće morati da daje nikakvu garanciju otplate, i ukoliko ne ispoštuje rokove isplate ugovorene sa Poreskom upravom, neće snositi posledice kao što su oduzimanje imovine i slično, već se sankcija može odrediti na drugačiji način.

Ovaj zahtev je posebno važan zbog lica koja ne poseduju nikakvu pokretnu ili nepokretnu imovinu i koja na ovaj način ne bi mogla da obezbede sredstva otplate. Ovo posebno ako država ne odluči da sve trenutne dužnike retroaktivno oslobodi obaveze obezbeđenja potraživanja.