Ustanoviti granični mesečni iznos do kojeg se ne obračunavaju porez i doprinosi (besteretni iznos).

Uspostavljanje mesečnog iznosa prihoda do kojeg se ne bi obračunavili porez i doprinosi, omogućilo bi fizičkim licima koja su ostvarivala zanemarljive prihode iz inostranstva, da lakše obezbede svoje egzistencijalne potrebe.

Verujemo da naš predlog treba da postane praksa i za ubuduće, a ne samo da se primenjuje na naplatu dugovanog poreza u poslednjih 5 godina.

Primer dobre prakse je u zakonodavstvu Velike Britanije, gde su frilenseri, koji zarade do  76% minimalne zarade na godišnjem nivou, oslobođeni plaćanja poreza. Takođe, oni čija zarada je ispod navedenog propisanog praga, plaćaju određeni propisani iznos na teret poreza i doprinosa(tri funte nedeljno).

Po ugledu na ovakv i njemu slične sisteme smaramo da i u Srbiji treba da se odredi mesečni iznos koji će biti besteretni, tj. na koji se neće plaćati porezi i doprinosi.

Na ovaj način štite se pojedinci čiji mesečni iznos dohotka, opterećen porezom i doprinosima, nije dovoljan da se namire egzistencijalne potrebe.

Primer: Velika Britanija:

Porez na dohodak:

Obračunava se na ukupnu zaradu.

Do 12.500 funti: ne plaćaju porez

Do 37.500 funti: 20%

Do 100.000 funti; 40%

 

Socijalno osiguranje:

Profit frilensera do 6,365 funti: po 3 funte nedeljno

Profit do 8,632 funte: 9%

Profit veći od 50.000 funti: 9% + 2%